Aan welke eisen moet een taxatierapport voldoen als ik de waarde van mijn woning wil laten aanpassen?

De marktwaarde van de bestaande woning moet blijken uit een gevalideerd taxatierapport. Wij hanteren de marktwaarde vrij van huur en gebruik die blijkt uit het taxatierapport.

Het taxatierapport moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie instituut
  • De certificering van het validatie instituut moet zijn geregistreerd bij de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
  • Het taxatierapport is opgesteld volgens het actuele model ‘Taxatierapport financiering woonruimte’
  • Het rapport mag op datum van aanlevering niet ouder zijn dan 6 maanden. De waarde peildatum in het rapport is hierbij leidend
  • De taxateur is op geen enkele wijze betrokken bij de (ver)koop, (ver)koper of andere betrokken partijen.