Wat is een renteaanbod?

Je hypotheekadviseur vraagt voor jou een renteaanbod aan. Een renteaanbod is een indicatief aanbod dat je van mij ontvangt (via je adviseur) als je een hypotheek aanvraagt. In het renteaanbod staat welke rente je gaat betalen en wat de bijbehorende maandlasten zijn. Met het aanbod heb je zekerheid over het rentepercentage. Je hypotheekaanvraag moet nog wel worden beoordeeld. In het renteaanbod lees je welke documenten ik nodig heb om dit te kunnen doen. 

Als ik uiterlijk drie weken na het uitbrengen van het aanbod nog geen documenten heb ontvangen, ga ik ervan uit dat je niet op het aanbod ingaat. Het renteaanbod (en daarmee de zekerheid op de rente) komt dan te vervallen.