Duurzaamheid bij Lot

Ik ben continue in beweging om impact te maken. Want duurzaamheid reikt verder dan onze verantwoordelijkheden tegenover de volgende generatie. Ik wil op duurzame wijze zakendoen, zodat ik onze partners en klanten beter van dienst kan zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek, bij innovaties en de verdere ontwikkeling en het optimaal benutten van kansen.

Ik ben een Nederlandse hypotheekaanbieder en 100% dochter van NIBC Bank N.V. in Den Haag.

 • Lot en het milieu

  NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

  Meer informatie
 • Lot en haar medewerkers

  Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling en bieden wij een werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren.

  Meer informatie
 • Lot en diversiteit

  Wij blijven werken aan diversiteit, bij de werving en selectie en ons performancemanagement. Zo krijgen alle medewerkers een ‘employability budget’ van 2.500 euro, die je kan besteden aan een studie waar jouw passie ligt.

  Meer informatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties.Zo stelt NIBC kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking aan NGO's.

  Meer informatie

Mijn ambities

Mensenrechten
We passen mensenrechten toe bij samenwerkingen met zakenpartners, klanten, maatschappelijke organisaties en werknemers.

Nuluitstoot
Het doel van NIBC is om vóór 2050 een nuluitstoot te bereiken en tegen 2030 een emissiereductie van ten minste 55% te realiseren. Ons gebouw realiseert al 100% hernieuwbare elektriciteit sinds 2012.

Beïnvloeden en ondersteunen
Onze klimaat- en milieustrategie bestaat uit het beïnvloeden en ondersteunen van bedrijven en mensen om te transformeren.

Klimaat akkoord
NIBC is een ondertekenaar van het Klimaat Akkoord. NIBC heeft met toezichthouders, maatschappelijke organisaties, collegebanken en klanten gesproken over koolstofemissiedoelstellingen, potentiële klimaatrisico's en best practices op het gebied van verslaglegging.

UN Sustainable Development Goals
Onze duurzaamheidsstrategie wordt ondersteund door onze bedrijfswaarden en -doelstelling en ingekaderd door het UN Global Compact en de UN Sustainable Development Goals.